اسکلت گلخانه‌ها

گلخانه ها یا به صورت ثابت و دائمی هستند یا بصورت موقت که به آنها تونل های مرتفع یا High Tunel گویند. گلخانه های دائمی معمولاً از جنس شیشه و فلز است و تأسیسات دائمی مانند سیستم حرارت مرکزی، آبیاری قطره ای، دریچه های تهویه و یا هواکش های متصل به ترموستات به آنها وصل می شوند. گلخانه های موقت معمولاً از جنس آهن گالوانیزه و یا آلومینیوم با پوشش های پلاستیکی ساخته می‌شوند و ندرتاً چوبی هستند، که البته باز هم در این گلخانه ها قابلیت نصب و راه اندازی سیستم های فوق وجود دارد. بسیاری از تونل های پلاستیکی در مناطق مناسب از نظر آب و هوایی بدون گرمای مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند که اصطلاحاً به شاسی سرد مشهورند. نمونه آن کشت زیر پلاستیک در مناطق گرمسیر مثل جیرفت و خوزستان است. در مناطق سردسیر نظیر خراسان استفاده از تونل های  سرد در فصل زمستان جهت کشت صیفی جات غیرممکن است. در حال حاضر اسکلت گلخانه های پلاستیکی اکثراً از آهن گالوانیزه ساخته می‌شود که سبک بوده و کمتر مانع رسیدن نور می شود. به طوری که کمان هایی از جنس گالوانیزه در امتداد هم با فاصله m3-5/2 قرار می‌گیرند و به وسیله اتصالات متعدد طولی و عرضی بهم متصل می شوند و بر روی آنها نیز شبکه ای از مفتول های گالوانیزه گرم جهت استقرار پوشش پلاستیکی نصب می شود. اتصالات حتی المقدور به صورت پیچ و مهره و بست های قائم و افقی بوده و از جوش دادن لوله ها تا حد امکان جلوگیری می شود. ضمن اینکه استفاده از آهن سیاه در ساخت اسکلت گلخانه به خاطر زنگ زدگی مرسوم نمی‌باشد. به منظور از بین  بردن زاویه حاده و تند اتصال پائین هر کمان گالوانیزه با زمین، 1متر انتهایی هر لوله را مجداً با خم 20 درجه به صورت عمودی تبدیل می‌کنند که ضمن افزایش ارتفاع گلخانه منجر به استفاده مطلوب تر از فضای گلخانه و سهولت رفت و آمد نیروی کارگری در کناره های گلخانه می گردد.

در ساخت گلخانه نکته‌ای که باید مد نظر باشد این است که هر چه گلخانه بزرگتر باشد کنترل درجه حرارت و تهویه مشکل تر است. در محاسبه اسکلت گلخانه معمولاً وزن برف را در نظر نمی‌گیرند، چون گرمای گلخانه باعث ذوب برف خواهد شد. ارتفاع زیاد گلخانه منجر به افزایش مصرف سوخت می گردد.

/ 0 نظر / 53 بازدید