تاثیر آبیاری بر کاهش ضایعات پس از برداشت

چون درصد بالایی از وزن محصولات باغی را آب تشکیل می‌دهد، تامین آب نه تنها در افزایش تولید مؤثر است بلکه با بهینه‌سازی تامین آب می‌توان عوارض فیزیولوژیکی خاصی چون پوسیدگی گلگاه در گوجه‌فرنگی، لکه تلخی در سیب و Tip Burn  در کاهو را کاهش داد. در مورد لکه تلخی سیب باید اشاره نمود که دقت در انجام عملیات آبیاری که منجر به‌توزیع مناسب‌تر کلسیم در میوه می‌گردد، خصوصاً در مراحل پایانی رشد از راهکارهای اساسی کاهش این عارضه می‌باشد. آبیاری بارانی علاوه بر افزایش راندمان مصرف آب منجر به‌بهبود میوه‌ها از نظر عوارض اشاره شده خواهد شد.

/ 0 نظر / 81 بازدید