باغباني علمي

مطالبی در مورد باغبانی و فضای سبز

اهميت و ارزش زيبايي شناسي فضاهاي سبز
نویسنده : بهزاد ناقل - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۸
 
زيبايي يك پديدة حسي است كه فقط انسان قادربه ادراك آن مي باشد. گياهان بويژه درختان از ديرباز جنبة سمبليك و زيبايي داشته اند. عامل زيبايي گياهان يكي از موارد اصلي انتخاب و استفاده از آنها در طول تاريخ بشر بوده است. انسان از ازمنة دور، پاركها، باغات و محيط زيست خود را با درخت مي آراسته است. در حال حاضر نيز تركيب ساختمان ها و شهرها بدون استفاده از فضاي سبز و گياهان، ارزش و امتيازات خاص مدرنيته را در زمينة شهرسازي از دست مي دهد.
ارزش زيبايي گياهان وابسته به يك گياه نبوده بلكه آميزه اي از گياهان مختلف با عوامل توپوگرافيك(مانند تپه ها و پستي و بلندي ها)، و سازه ها زيبايي خاصي به فضاي سبز مي بخشد. ارزش زيبايي گياهان وابسته به موارد زير مي باشد:
1- زيباسازي محيط و ايجاد چشم انداز ازجمله عوامل اصلي استفاده از گياهان مي باشد. يك گياه بهرشكل و نوع و اندازه، يك اثر هنري در خلق زيبايي و جذابيت در محيط است.
2- در دنياي پرمشغله امروزي كه مملو از عناصر مصنوع است، گياهان به عنوان ارتباط دهندگان عناصر مصنوع، نقش ارزنده اي را برعهده دارند و علاوه بر زيبا نمودن مناظر، محيط را از يكنواختي مصالح ساختماني خارج كرده و جذابيت هاي طبيعي مانند صداي برگها، وجود پرندگان و... را به همراه دارند.
3- گياهان با رشد خود در هر فصل تغيير كرده، و همين تغييرات باعث ايجاد مناظر متنوع و متفاوت مي گردد. گياهان با تغيير و تحول فضايي زنده و پويا را تداعي مي نمايند بطوريكه در تمام فرهنگ ها گياه سمبل رشد و شكوفايي و توسعه است.
4- گياهان مي توانند اراضي باير و باچشم انداز زشت را بپوشانند.
5- درختان سيماي برجستة هرفضاي سبزي محسوب مي شوند، و زيبايي سه بعدي به محيط مي دهند.
6- عوارض طبيعي مانند رودخانه، درياچه، كوه ها، و... درصورتيكه با فضاي سبز همراه باشند ارزش چشم انداز را دوچندان مي كنند.
7- گياهان به رنگها، اشكال، و اندازه هاي مختلف وجود دارند و همين تنوع رنگ و شكل و اندازه نماي زيبايي را بوجود مي آورد.

 
comment نظرات ()